Den vanlegaste startplassen i Gaupne er Ranen. Det er ein vestvendt stupstart, så ein bør vera minst PP3

for å starta her. Passar om ettermiddagen og har ofte kraftig termikk.

Einar

 

Ronald

 

Gunnar

 

Einar

 

Einar har skrudd seg opp

 

Ronald

 

Høgt over starten.