Kameraet står på Ytre Hamre, Leikanger.

Kolle med kalv

Hjort, bukk

Hjort, bukk

Rådyr, bukk

Rådyr, geit

Hjort, bukk

Lignende elementer