Dette er ein av dei flottaste startplassane i Noreg. Flott utsikt over Aurlandsfjorden. Hovudstarten

vender sør og vest, men ein kan også starta 200 m lenger oppe i alle retningar bortsett frå nord.

Blir ofte brukt til sikkerheitskurs med båt på fjorden.

Simon, Tor, Robert, Knut Robert

 

Klargjering av vingene.

 

Gunnar

 

Robert, Knut Robert, Simon, Tor

 

Full kontroll

 

Jamn og fin startplass

 

For seint å snu