Dette er ein av dei flottaste startplassane i Noreg. Flott utsikt over Aurlandsfjorden. Hovudstarten

vender sør og vest, men ein kan også starta 200 m lenger oppe i alle retningar bortsett frå nord.

Blir ofte brukt til sikkerheitskurs med båt på fjorden.

Paragliding Aurland

Simon, Tor, Robert, Knut Robert

 

Paragliding Aurland

Klargjering av vingene.

 

Paragliding Aurland

Gunnar

 

Paragliding Aurland

Robert, Knut Robert, Simon, Tor

 

Paragliding Aurland

Full kontroll

 

Paragliding Aurland

Jamn og fin startplass

 

Paragliding Aurland

For seint å snu